سالی مان/عکاس امریکایی/تاریخ عکاسی غرب/عکاسی هنری/تاریخ عکاسی معاصر

3

پنجره‌ی همسایه: سالی مان

مادر

‌‌‌‌ سالی مان به مفهوم واقعی کلمه، یک عکاس محلی است (با اینکه آمریکایی است و علی‌التصور باید جهانی باشد!). او در تمام عمر هنری این چندساله‌اش از خود محله و آدمهای محله و طبیعت محله و رودخانه‌های محله و استخوان‌های پوسیدۀ سگهای محله و بچه‌های خودش و شوهر خودش و از امثال اینها عکس گرفته. در رویارویی سوژه‌هایش چنان هم‌نفس آن می‌شود و جوهره‌ی آن را به بیرون می‌کشد که تصور هر تصویر دیگری از آن موضوع محال می‌نماید. دوربین سالی مان، سال به سال و دوره به دوره به سوی گستره‌های جدید می‌چرخد و هربار در رو کم‌کنی مدعیان، تازه و طرفه‌ای را رو می‌کند، دور از انتظار. ‌‌‌‌ وجه اشتراک تمام پرسه‌های دور از هم او در این بیست سال، محلۀ کودکی اوست، یعنی ویرجینیا.