رون کیتای، R. B. Kitaj، نقاش آمریکایی، آر.بی.کیتاژ

>> شماره 4

پنجره‌ی همسایه: رون کیتای R. B. Kitaj ( ۲۹ اکتبر ۱۹۳۲ – ۲۱ اکتبر ۲۰۰۷)

آثار رون کیتای R. B. Kitaj سرشار از اشارات و نکاتی است که او را هنرمندی پرسشگر و حساس نسبت به واقعیت و موقعیت انسان در جهان معاصر می‌سازد. او طرح پرداز برجسته‌ای است که در تلاش است میان سنت‌های نقاشی مغرب زمین و پیچیدگی‌های مسائل انسان امروز پل بزند. از این روست که ذهن و آثار او چنین چند لایه و پردامنه می‌نماید. تا به آنجا که او را وا می‌دارد بر کلمات برای بسط و شرح دیدگاهش تکیه زند. او هنرمندی است با دغدغه‌های اجتماعی، که گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی را با مهارت‌های نقاشانه درهم می‌آمیزد. تا سرگذشت از هم گسیخته انسان دنیای مدرن را در آثارش بازتاب دهد.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

«ازدحامی لطیف» به قلم داریوش خادمی

«صیادی» به قلم رون کیتای و ترجمه‌ی ثمیلا امیرابراهیمی

«بازگشت به لندن» گفت‌وگوی تیموتی هایمن با آر. بی. کیتای