رالف گیبسون ralph gibson

10

پنجره‌ی همسایه: رالف گیبسون (1939)

آثار عکاسی رالف گیبسون با سوژه‌های مختلف و زمینه‌های گوناگون، همواره سبک و نگاهی واحد را حفظ کرده‌اند به نحوی که از او هنرمندی مؤلف با مشخصه‌های فکری قابل تمایز از سایر عکاسان هم نسلش، ساخته است. نگاه او به جزئیاتی که به طور معمول بسیاری از ما به آن‌ها توجه نمی‌کنیم و درک اعجاب آورش از نور، مرزهای میان واقعیت و فرا واقعیت را از میان برداشته است...