1

پنجره‌ی همسایه: رابرت هاوزر (1924)

رابرت هاوزر Robert Hausser يك عكاس قديمى است. از آن كلاسيك شده‌هاى توى كتاب‌ها. دو سه سال پيش كه مجله آلمانى novum ، هفتاد و پنجمين سالگرد تولدش را جشن گرفته بود، يكه خورديم كه هنوز زنده است. حالا در بدو حركت، تصميم گرفتيم بخشى از شماره نخست نشريه را به او اختصاص بدهيم تا با نگاه دقيق‌تر به آثارش ضمن اداى احترام به قابليت‌هايش و مغتنم شمردن حضور زنده و گرمش، بتوانيم از راه دور گفتگوى كتبى الكترونيكى! نيز با او داشته باشيم. اميد كه ساليان بماند و عكاسى كند.