پرونده‌ای درباره‌یس دن گراهام

14

پنجره‌ی همسایه: دن گراهام (1942)

اغلب آثار دن گراهام در پیِ ردیابی مناسبات و روابط میان معماری و شهر، به موضوع خانه و شهرنشینی می‌پردازد. این شاید حقیقت عمده‌ی جریان‌ها، و اَشکال معاصر و فعالیت هنری – بخصوص اینستالیشن، هنر مفهومی و مینیمالیسم – باشد؛ که در غیاب رسانه‌های سنتی و تثبیت شده، خود را به رسانه تبدیل می‌کنند. چنین اتفاقی برای دن گراهام هم می‌افتد. او خانه را به رسانه تبدیل می‌کند.