پرونده‌ای درباره‌ی جف کونز
شماره 7

پنجره‌ی همسایه: جف کونز Jeff Koons

شناخت هر مفهومی از طریق مصادیق آن صورت می‌گیرد و کونز مصداق کیچ است (و شاید کیچ مصداق کونز باشد) مصداق تفکری بی‌حوصله، بی‌رنج، خوش‌رنگ و لعاب، بی‌هدف، بی‌تمایز و نابهنگام. اما کونز، هنرمندی متفاوت در این عرصه است. اینکه آیا کونز با نمایش اغراق‌آمیز پدیده‌های روزمره و مبتذل، عنصر جدی نقد را وارد آنها می‌کند (توقعی که از دیدن آثار روزمره او به ذهن می‌رسد) نیاز به موشکافی دارد. بهرحال زندگینامه کونز، از جمله معدود زندگینامه‌هایی است که در خوانش آثار هنرمند، تعیین کننده‌اند.