برتون / تیم برتون/فیلم‌شناسی تیم برتون/ سینمای تیم برتون
شماره 2

پنجره‌ی همسایه: تیم برتون

برتون دست‌قیچی

مجموعۀ روبرو متمرکزست بر دو فیلم تیم برتون و طبیعتاً فقط به آن ابعادی از این فیلم‌ها اشاره دارد که در نگاه مخصوص هرکدام از نویسنده‌های مطالب منعکس شده. ادواد دست‌قیچی (1991) و مریخ حمله می‌کند! (1997) آثاری مستقل و تقریباً متفاوت با هم‌اند که رجحان یا اولویت خاصی بر دیگر فیلم‌های این فیلمساز ندارند. همینطور که نوشته‌های این مجموعه هم در کنار دیگر مقالات چاپ شده دربارۀ کارنامه کارگردان تنها گوشه‌هایی از جادوی متنوع و ملون "سینمای تیم برتون" را نشان می‌دهند.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم با مقالات "تیم برتون حمله می‌کند"، "دست‌ها بالا!" به قلم بهداد آوندامینی، "ادوارد دست قیچی، جسم گوتیک پسامدرن"، "خیلی بهتر یا خیلی بدتر" نوشته‌ی رامین شیخانی، برخی از زوایای سینمای تیم برتون را نشان دهیم.

در متن "تیم برتون حمله می‌کند"، "دست‌ها بالا!" و "ادوارد دست قیچی، جسم گوتیک پسامدرن" نگارندگان به سینمای تیم برتون پرداخته‌اند. آنها کوشیده‌‌اند با تمرکز بر فیلم "ادوارد دست قیچی"، نگاهی شفاف‌تر به فیلم‌شناسی این فیلمساز داشته باشد.

در "خیلی بهتر یا خیلی بدتر"، رامین شیخانی بر فیلم "مریخ حمله می‌کند!" پرداخته است. در بخشی از این متن میخوانیم: «سازندۀ آثار مشهوری چون بتمن، ادوار دست قیچی و اد وود که بخصوص در ده سال اخیر مورد توجه و پی‌گیری ناقدان و علاقه‌مندان سینمایی قرار گرفته، در سال 1996 و در اوج شهرت فیلمی به نام مریخ حمله می‌کند! را ساخت که، علیرغم برخورداری از مایه‌های همیشگی سینمای تیم برتون و دیدگاه‌های فردی وی نسبت به جامعه، با شکست مواجه شد. این امر با توجه به "شوخ" و "پرستاره" بودن فیلم، عجیب به نظر می‌رسید. اعتراف می‌کنم در دیدار اول این فیلم، هم حسابی تفریح کردم. و هم پاک گیج شدم. بخصوص تار و مار شدن ستاره‌های بزرگ فیلم که نامشان در صدر عناوین تیتراژ آمده بود. توسط مریخی‌ها و مسخره شدن آنها برایم جالب بود.» ...