مدخل حرفه عکاس/باربارا کروگر /Barbara Kruger /هنرمند معاصر امریکایی/اندی گرونبرگ

>> شماره 10

پنجره‌ی همسایه: باربارا کروگر (1945)

باربارا کروگر Barbara Kruger 

«احساس می‌کنم تمام کارهای من، مبتنی بر شوخی و تفسیری هستند که این شوخی خلق می‌کند. این کارها متشکل از عکس، مجسمه و چیدمان‌اند. اما به نظر من (باربارا کروگر)، نیروی اصلی کار من، از همان آغز، بیان و خطاب مستقیم بوده‌ است. در تصاویر و در نوشته‌ها و پژوهش‌هایم، و نیز در آخرین چیدمانی که در لندن انجام دادم، همین بیان مستقیم وجود داشته است. بیان مستقیم در همه جا هست، مردم معمولاً چنین کاری می‌کنند و به همین شیوه نیز مورد خطاب قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این شیوه، در هر شکلی کمک بگیرید. این امر به نوعی با شکل‌دهی هویت‌ها و کلیشه‌ها، ارتباط و مناسبت دارد، یعنی همان موضوعاتی که مورد علاقه‌ی من‌اند.»

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار کوشیده‌ایم با مقالات "فتومونتاژهای متفاوت" به قلم اندی گرونبرگ، "تقابل با کلیشه‌های اجتماعی" و "من آرشیو ژست‌های تو هستم" تا حد امکان به بررسی دغدغه‌های این هنرمند معاصر امریکایی بپردازیم.

در متن نخست اندی گرونبرگ نگاهی به نمایشگاهی از فتومونتاژهای باربارا کروگر داشته است. گرونبرگ معتقد است «آثار این هنرمند معاصر امریکایی متأثر از شیوه‌ی ساختارگرایانه‌ی پوسترهای الکساندر رودچنکو برای فیلم رزمناو پوتمکین اثر سرگی آیزنشتاین است. و طرح روی جلدهای او برای نشریه لف بوده‌اند. که تاریخ همه‌شان به دهه‌ی بیست برمی‌گردد.»

مقاله‌ی "تقابل با کلیشه‌های اجتماعی" مروری بر یک دهه از آثار باربارا کروگر است. آثاری که به زعم نگارنده: «ما را به خود جلب و اغواء می‌کنند، صرفاً برای آن که ما را با واژه‌های سرزنش‌آمیز آشنا سازند. آثاری که معمولاً ابعاد بزرگی دارند، عکس‌هایی را از منابع مختلف رسانه‌ای دربرمی‌گیرند که باربارا کروگر بریده، بزرگ کرده و در کنار بیانیه‌ها یا عبارات کلامی قرار داده است. از جنبه تاریخ هنر این آثار در عرصۀ مونتاژ قرار می‌گیرند. اما در برابر انسجام موجود در این ژانر مقاومت می‌کنند، زیرا در هنر باربارا کروگر که جسورانه، ستیزه‌جو و بحث‌انگیز است، هیچ نوع رضایت و خرسندی دیده نمی‌شود. هنرِ کروگر، هنر تداخل و تضاد نشانه‌شناختی است.»

و در نهایت با انتشار یک گفت‌وگوی مفصل از این هنرمند امریکایی، به شرح دقیق‌تری از دغدغه‌هایش پرداخته‌ایم.