anselm kiefer/ انزلم کیفر

8

پنجره‌ی همسایه: انزلم کیفر

تا کنون در این فصل از حرفه: هنرمند به سه سنت از سنت‌های زنده نقاشی معاصر جهان پرداخته‌ایم: ادوارد هاپر، مارک تانسی و ریچارد دیبن کرن از سنت آمریکایی؛ لوسین فروید و رون کیتای از سنت انگلیسی و گرهارد ریشتر از سنت آلمانی. این شماره با پرداختن به آنزلم کیفر حلقه آلمان را تکمیل می‌کنیم.

کیفر هنرمند خلاقی است. او توانسته ذهن و زبان و ماده را چنان به هم پیوند دهد که هویت هنری شاخص و منحصر به فردی پدید آورد. اما جذابیت کیفر برای ما به خلاقیت فردی و نوآوری‌هایش ختم نمی‌شود. برای ما جالب است که ببینیم چگونه هر یک از هنرمندان نامبرده در عین خلق فضایی برآمده از تجربه‌ی زیسته‌ی شخصی، خودرا به عنوان حلقه‌ای از زنجیره‌ی فرهنگی کشورشان قبولانده‌اند. امواج زودگذر مُد و یا برگزاری یک بینال هنرهای جدید نیست که کیفر را به خارج‌شدن از فضای دو بعدی بوم ترغیب کرده‌است. بلکه ضرورت تجربه‌ی درونی شخصی و قومی اوست که خار و خاشاک را فرهنگ بدل می‌کند.