ادوارد هاپر، Edward Hopper، نقاش مدرن

1

پنجره‌ی همسایه: ادوارد هاپر (1967 – 1882)

آثار ادوارد هاپر به اتهام فیگوراتیو بودن زیر سایه‌ی قدرتمند هنرمندان مدرنیست قرن 20 پنهان ماندند. او در قالبی کلاسیک، خبر از دنیای مدرن شهرها داد و تأثیری بی چون و چرا بر هنرمندان دورانش گذاشت به طوری که رد فضایش را نه تنها در عکس‌ها و فیلم‌های زمانه‌اش، که حتی در نقاشی‌های فیگوراتیو در دو دهه‌ی اخیر نیز می‌توان جست‌وجو کرد. مگر می‌توان واکراونز، رابرت فرانک، اریک فیشل و... را بی ادوارد هاپر در نظر گرفت؟ به عقیده‌ی ما نمی‌شود و همین امر، ضرورت پرداختن به او و امثال او را برایمان ایجاب می‌کند. قصد داریم تا با نگاه به هنرمندان مهجورتر، برگ‌های کمتر دیده شده‌ای از تاریخ هنر را ورق بزنیم. فرقی نمی‌کند از چه زمانی و از چه مکتبی.