مدخل حرفه هنرمند

25

پنجره‌ی همسایه: آنتونیو لوپز گارسیا (1936)

آنتونیو لوپز ملقب به لوپز در یک خانواده کشاورز اسپانیایی به دنیا آمده است، او چند ماه پیش از جنگ‌های داخلی اسپانیا، و در فضایی متولد شد که همه چیز در هاله‌ای از ابهام معنایی فراتر از ظاهر خود دربرداشت. لوپز گارسیا دوست دارد سه پایه‌اش را در مقابل سوژه بگذارد و روبروی آن قرار گیرد: دورنمایی از شهر و یا یخچال خانه‌اش، تفاوتی نمی‌کند. بر روی برخی از این سوژه‌ها به طور جسته و گریخته گاه سال‌ها کار می‌کند. وابستگی او به واقعیت تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر مدل‌ها جابجا شوند، بر مبنای صحنه‌ای که در روبرو دارد کار خود را پیوسته تغییر می‌دهد و این جابجایی‌ها گاه پایان اثر را ناممکن می‌سازد. ...