عکاسی
شماره 4

پنجره‌ی ما: یحیی دهقانپور

خش خش بی‌ خا و شین

آقای یحیی دهقانپور معلم بسیاری از معلمان و مدرسان امروز عکاسی دانشگاه‌ها بوده است. بخش عمده‌ای از عکاسی خلاق این 20 ساله تحت حمایت و هدایت و انگیزه‌دهی او حرکت کرده و پیش رفته. در طول سال‌ها، دهقانپور و کلاس‌های نقد عکس و اسلایدهایش، واسطۀ فیض میان عکاسی روز دنیا و هنرجویان مشتاق بوده است. او همچنان از پیگیرترین مشتاقان عالم عکاسی است. کمتر اتفاقی است که در عکاسی روز دنیا رخ بدهد و او از آن بی‌اطلاع باشد. کمتر هنرمند نوظهور و مطرحی است که او آثارش را ندیده باشد و در معرفی‌اش نکوشیده باشد. کمتر نمایشگاهی است که دور و برمان برپا شود و او به آن سر نزده باشد. بهانۀ گفت‌وگو و یادداشت‌های این شماره اما، نمایشگاه خود اوست که از آخرین آثار ایشان در دی ماه 1381 و در گالری راه ابریشم برپا شد.