حرفه هنرمند-مدخل حرفه عکاس- کاوه کاظمی

10

پنجره‌ی ما: کاوه کاظمی (1331)

کاوه کاظمی از سر تعجب، کم سر و صداترین عکاس خبری ایران است. روحیه‌ی ستیزه‌جو و منش استقلال طلب او ، حافظ حریم فعالیت اوست. کاظمی به غیر از آن‌که در نام و حرفه‌ی خود با کاوه گلستان اشتراک دارد، از وجه تشابه بسیار مهم و ارزنده‌ی دیگری نیز با او برخوردار است و آن این که کاظمی همچون گلستان، به معنای واقعی، عکاسی حرفه‌ای است: یعنی فعال، مستقل و در لاک خود، بی‌آنکه بخواهد سکان‌دار باشد.

همه‌ی اینها موجب شد که دیرتر از آنچه باید با او آشنا شویم. امیدواریم در این مجال، تا حدودی این دیرکرد را جبران کرده باشیم.