پنجره‌ی ما: و خدا زن را آفرید

>> شماره 2

پنجره‌ی ما: و خدا زن را آفرید…

با تمام نق و نوق‌هایی که این سال‌ها در خصوص تولید انبوه "هنرمند" – بخصوص از کانونی به نام دانشگاه شنیده می‌شود، معتقدیم که بخشی از حرکت‌های نوجویانۀ سال‌های اخیر (در تمام زمینه‌های هنری) از دل کوشش آدم‌های موفق همین نسل جوان برآمده و اصولاً معتقدیم که برکت، بیشتر حاصل فراوانی است تا انحصار و تنگ‌خواهی.

گالری "راه ابریشم" با تمرکز بر رشتۀ عکاسی – مرداد ماه امسال مهماندار آثار هفت عکاس جوان با موضوع "زن" بود.

مجموعه تصاویری آرام، کم‌صدا و سلامت.