پرونده‌ای درباره‌ی واحد خاکدان
شماره 24

پنجره‌ی ما: واحد خاکدان (1329)

واحد خاکدان از جمله نقاشان مهاجر ایرانی است که ورود او به آلمان در سال‌های پس از انقلاب مصادف با جنبش نئواکسپرسیونیسم در آن کشور بوده است. در کارهایش، پیش و پس از مهاجرت، نه‌چندان دغدغۀ همگامی با جریانات روز جهانی دیده می‌شود و نه تلاشی برای استفاده از چاشنی‌های بومی.

او که فرزند ولی‌الله خاکدان، طراح صحنۀ با سابقۀ سینما و تئاتر است، دلبستۀ تصویر کردن صحنه‌هایی است که با اشیائی به دقت و از سر حوصله پرداخت شده که در دوره‌های اولیه اشاراتی سوررئالیستی دارند و بعدها، پس از مهاجرت، صرفاً یادآور خاطراتی دور از کودکی و مکان‌ها و اشیاء ترک شده‌اند.