پرونده‌ای درباره‌ی نیکزاد نجومی و حسام‌الدین رضایی

7

پنجره‌ی ما: نیکزاد نجومی / حسام‌الدین رضایی

در این زمانه پرآشوب، آسان اما نارواست فراموش کردن نام و یاد هنرمندان شایسته‌ای که نابهنگام از میان ما رفتند و کارشان ناتمام ماند. هنرمندانی چون نفیسه ریاحی که در سال 1379 در 57 سالگی از بیماری سرطان درگذشت. حسام‌الدین رضایی که در سال 1377 دچار سکته قلبی شد، شاهرخ غیاثی که در سال 1374 در 43 سالگی و حسین صفا که در سال 1364 در 36 سالگی. هر دو در جریان حوادثی غیر قابل پیش‌بینی از میان رفتند... و شاید بسیاری دیگر از هنرمندانی که باید بیشتر می‌شناختیم و به همین علت نشناختیم. امیدوار باشیم که علاقمندان و آشنایان به کار چنین هنرمندانی بتوانند پیش از آن که نسل‌ها بگذرند و آثار و مدارک هنری آنها نابود شوند. کار و نام ایشان را در میان سایر هنرمندان زنده نگه دارند.

با این هدف، در این شماره مجله "حرفه: هنرمند" زندگی و آثار حسا‌م‌الدین رضایی نقاش پرشوری که چند سال پیش ما را ترک گفت بررسی می‌کنیم.