مدخل حرفه هنرمند
شماره 21

پنجره‌ی ما: مهرداد نجم‌آبادی (1338)

مهرداد نجم‌آبادی از چهره‌های آشنای فضای دانشگاهی عکاسی ایران است. خیلی‌ها در کلاس‌های او نخستین باربا تاریخ عکاسی و با آثار بسیاری از عکسان به‌نام و زبده جهانی آشنا شدند. و خیلی‌ها درکنار او، راهنمایی شده و عکس‌هایشان را پرورانده‌اند. خودش اما کمتر درگیر عکاسی کردن بوده است. هرچند، به روایت ایشان (که در گفتگو می‌خوانید)، در طول این سال‌ها دائما تصویرهای ذهنی را می‌دیده و یادداشت‌برداری کرده که قرار است آنها را به‌تدریج و سال به سال، در عالمی شخصی بسازد و نمایش دهد. مجموه اخیری که در گالری «ماه مهر» به نمایش درآورد («تخت‌خواب» و «گل»ها) آغاز جدی‌ای برای فعالیت مجدد عکاسانۀ او و بهانۀ مناسبی برای این گفتگو است.