پرونده ای درباره ی مهران مهاجر
شماره 5

پنجره‌ی ما: مهران مهاجر، مجید کورنگ بهشتی، دادبه بصیر

چراغ خاموش، اتاق تاریک

مهاجر امسال (بهار 1382) نیز با همان جدیت پیگیر یکی دو ساله‌اش نمایشگاه انفرادی دیگری از آثارش برپا کرد. این‌بار در گالری "راه ابریشم". با ذهن مشغولی این سالهایش در خصوص رسانه‌ها. با او در مورد مجموعۀ اخیرش به گفت و گو نشسته‌ایم.

مجید کورنگ بهشتی از پرکارتین عکاسان امسال بود. دو نمایشگاه انفرادی در خانه عکاسان و خانه هنرمندان (به ترتیب در بهار و تابستان 82) برپا کرده و کتابی از مجموعه آثارش را نیز به انتشار رسانده. کورنگ بهشتی در کارهای اخیرش سعی دارد تا از کنار هم‌نشانی تصاویر به شکل "سکوئنس" به فضای بصری تازه‌ای دست پیدا کند.

بعد از مدتی "بیماری" و بی‌خبری، دادبه بصیر را دیدیم با عکسهای تازه‌اش. دقیق و مستمر کار کرده بود. سال سوم رشته عکاسی را می‌گذراند و عکس گرفتن برایش جدی است.