پرونده‌ی مهدی منعم ۱۳۳۹

>> شماره 44

پنجره‌ی ما: مهدی منعم (1339)

مهدی منعم را بیشتر به خاطر عکس‌هایش از قربانیان غیر نظامی جنگ می‌شناسیم‌.‌ هرچند که او سال‌ها در جبهه‌ها هم به کارعکاسی مشغول بوده است. به گفته خودش حضور سیف‌اله صمدیان درتعیین مسیر زندگی حرفه‌ای‌اش نقش فراوانی داشته. حضوری که باعث نجات وی از فضای محدود عکاسخانه و معرفی‌اش به خبرگزاری جمهوری اسلامی شده و معتقد است دراثر این اتفاق، جهان بینی و نگاهش به عکاسی کاملاً تغییر کرد.

پس از پایان جنگ او همچنان دغدغه‌های مستند‌نگاری و انسان‌دوستانه ‌اش را به طور متمرکز و مستمر درقالب پروژه هایی با موضوعات "جانبازان"، "قربانیان غیر نظامی جنگ" و همچنین "شهدا ومفقودین" پی‌گرفت که حاصل آن کتاب‌هایی باعناوین‌ معجزه امید (1378) قربانیان جنگ (1387) و شهدا (درحال تکمیل) می‌باشد. این گفت وگو بهانه‌ای برای آشنایی هرچه بیشتر ما بود با‌ انگیزه‌های شخصی و اهداف بلند مدت ایشان.