محسن راستانی/ عکاسی/ جنگ

>> شماره 39

پنجره‌ی ما: محسن راستانی (1337)

محسن راستانی، هنرمندی پرکار و شلوغ، با ایده‌آل‌های بی‌شمار و بی‌پایان است.

و همین خصلت، از او چهره‌ای آشفته، گریزپا و همواره معترض ساخته، که باعث شده تا در جریانات عمومی عکاسی ما، مشارکت ماندگار و پایداری نداشته باشد.

اما باور درونی او به "گذشت زمان" و "ضرورت ثبت امروز" و اهمیت واژه "مستندنگاری"، بر آنش داشته تا کارش را با مداومتی بی‌وقفه تا کنون ادامه دهد.

محسن راستانی اگر در فضای عمومی چندان پرکار و پر حاصل دیده نشده، اما در فضای شخصی، با استمرار و تمرکزی قابل توجه، مجموعه‌هایش را شکل داده (و می‌دهد). مجموعه‌ای که بیشتر از آنکه دیده شوند، در موردشان شنیده شده.

گفت‌و گوی حاضر، طی دو جلسه و با همراهی دوستان عزیز آقایان کوروش ادیم و مهدی مقیم‌نژاد صورت گرفت. در جلسه اول با نیت " آنچه گذشت"، صرفاً مسیر کاری عکاسی ایشان و پروژه‌های مربوطه‌شان دنبال شد، و در جلسه دوم(که متأسفانه آقای ادیم امکان حضور نداشتند)، گفت‌وگو به چند و چون کیفی، پیرامون آثار ایشان اختصاص یافت.

1337: تولد در خرمشهر

1359: شروع عکاسی در جنگ ایران و عراق

1366: فارغ‌التحصیل از رشته عکاسی، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

75 - 1372: دبیر بخش عکس مجله هنری تصویر

75 - 1373: عکاسی در جنگ بوسنی و هرزگوین

78 - 1377: دبیر بخش عکس روزنامه صبح امروز

86 - 1380: عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسان مطبوعاتی کشور و انجمن عکاسان ایران

گفت‌وگو با محسن راستانی را از اینجا مطالعه کنید.

«3،2،1 لبخند» عنوان گفتگویی مفصل با محسن راستانی در باب عکاسی و آثار او است. راستانی عکاسی را با عکس از سربازان جنگ آغاز می‌کند. پس از جنگ، تحصیلات آکادمیک عکاسی را می‌گذراند و پس از پایان تحصیل مدتی در حوزه هنری فعالیت می‌کند. از او درباره تاثیر سفر بیروت و لهستان بر روند عکاسی او سوال می‌شود. راستانی تلاش بسیاری برای رفتن به بوسنی می کند و در نهایت موفق می‌شود به عنوان خبرنگار در دوران جنگ بوسنی وارد این کشور شود.