>> شماره 12

پنجره‌ی ما: فریدون رهنما (1354 – 1309)، یوسف اسحاق‌پور

جذابیت صفحات روبرو شاید این باشد که در آن عکسهای هنرمندانی را می‌بینیم که هیچکدام به عاس بودن شناخته شده نیستند. فریدون رهنما سینماگر و شاعر فقید، و یوسف اسحق‌پور مجقق و مؤلف کتب فرهنگی و سینمایی، هنرمندانی هستند که بی‌اشارۀ روشنگر برخی دوستان- از جمله آقای آریاسب دادبه و خانم فریده رهنما- نه می‌دانستیم و نه می‌توانستیم به عکسهایشان دسترسی پیدا کنیم. هرچند که نیازس به توضیح واضحات در معرفی و شناخت ایندو هنرمند نیست. اما برای تازه‌تر شدن حافظۀ علاقمندان، سعی کردیم با مقالاتی جنبی (حتی نامربوط به عکاسی)، خواننده را به دنیای ذهنی این هنرمندان نزدیک کنیم، شاید به این ترتیب بستر مناسب‌تری جهت رویارویی با عکسها فراهم شود.