عباس کوثری و عکاسی ژورنالیستی
شماره 43

پنجره‌ی ما: عباس کوثری (1348)

انتشارروزنامه همشهری (درست 20سال پیش) و روزنامه‌های بسیار متعدد و متنوعی (همچون، صبح ‌امروز، جامعه، توس و شرق) که از اواسط دهه 70 به بعد به دکه‌ها آمد، پایان دوران روزنامه‌های تک رنگ و فاقد جذابیت عصر بود که بیش از 50 سال، جدا از معنای انحصار، دیگر تبدیل به یک عادت مطبوعاتی شده بودند. حالا دیگر به جز محتوای مطالب این شکل ظاهری روزنامه و به تبع آن عکس‌های منتشر شده در آن بودکه رکنی اصلی را در توفیق آن بازی می‌کرد. دراین شماره با همراهی آقایان محمد غفوری و رضا معطریان پای صحبت عباس کوثری به عنوان یکی از نمایندگان نسل جوان این موج جدید (که طی این بیست سال به طور مستمر و از نزدیک شاهد دگردیسی مطبوعات بوده است) نشستیم، تاهم روایت این پوست‌اندازی را درمسیر عمومی بشنویم و هم جستجوهای شخصی‌اش راطی این دو دهه دنبال کنیم؛ اززمانی که دوربینش را مستقیم و با ولع رو به مرکز واقعه می‌گرفته تا این روزها که دوربینش را درهمان راستا به عقب می‌کشدتا به گستره های بازتری اشاره کند.