شیرازه هوشیاری

16

پنجره‌ی ما: شیرازه هوشیاری (1955)

هوشیاری، هنرمند ایرانی‌الاصل مقیم انگلستان، از معروف‌ترین هنرمندان خارج از جغرافیای محلی است. انتخاب او در اینجا، علاوه بر ایرانی بودنش، به تأکید بر هویت و سنت و جهانشمولی است و به استفاده تبلیغاتی از او و الگو قراردادن‌اش. مهمترین دلیل گزینش او، وجود تفاسری نسبتاً معقول و جدی و کارآمد از آثار اوست، نه اینکه همۀ «حرف»ها در مورد او به چند مجله (هر چند معتبر) و یکی در پاراگراف در کتاب‌های بی‌شمار محدود باشد.