پرونده‌ای درباره‌ی سارا شوقی

>> شماره 24

پنجره‌ی ما: سارا شوقی (1355)

سارا شوقی اصلاً ایرانی است و زادۀ انگلیس، تحصیلات تجسمی‌اش را همانجایی که بزرگ شده و رشد کرده، خوانده و آثارش را نیز تحت تأثیر همان فضا خلق می‌کند. در نتیجه جستجوی نشانه‌هایی از فرهنگ و هنر ایرانی در آثار او چندان راه به جایی نمی‌برد. اما توفیق او در خلق هر عکس تازه و قابل قبول در مقام هنرمندی جوان_که اتفاقاً با ماهم نسبت است_ مایه مباهات است.

شکل کتبیِ گفتگو، پرسش‌هایی از راه دور ما و پاسخ‌های تلگرافی و کوتاه خانم شوقی، طبیعتاً امکان حرکت کردن در جزئیات را از ما سلب کرده. از این‌رو سعی شده تا با انتشار آثار بیشتر، مدخل مناسبی برای نزدیک شدن به دنیایِ ذهنی را فراهم کنیم. از آقای محمدرضا میرزایی بابت فراهم‌سازی این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.