مدخل حرفه عکس با موضوع تورج حمیدیان

>> شماره 9

پنجره‌ی ما: تورج حمیدیان

همیشه کسانی هستند که خود خواسته، بدور از جنجال، علقه و دلمشغولی خود را به سرنوشت‌شان بدل می‌کنند.

تورج حمیدیان عکاسی است با عطشی سیری ناپذیر برای دیدن عکس و پیگیری داستان هنر . یک ذوق ورز به معنای دقیق کلمه. حافظه‌ی او ،همچون کتیبه‌ای است مرموز از نوشته‌ها و تصاویرِ دوران زندگی خود و تاریخ پیوند آن‌ها؛ با جزئیات و تحلیلی دقیق ... و خودش ترکیب غریبی از آرامش ، ذوق زدگی، حوصله، دلباختگی، سکون، شور، تشخص، کودکی، حرمت ... و سلامت.