مینا نوری/احمد عالی/ مهرداد افسری

>> شماره 3

پنجره‌ی ما: احمد عالی، مهرداد افسری

احمد عالی و مینا نوری عمدۀ عمر و زندگی‌شان را در کار و هنر خلاصه و فشرده کرده‌اند و روزگار گذرانده‌اند. کافی است رد گفتگوهای قبلاً چاپ شدۀ احمد عالی را بگیرید و قصۀ ماوقع آن سالهایش را بخوانید تا دریابید که او چه جان و طاقتی را در راه گذاشته تا هنر عکاسی را اثبات کند. همسرش مینا نوری می‌گفت: "چندین سال پیش وقتی که احمد از در اولین نمایشگاه عکس غیر کاربردی بعد از انقلاب (که دانشجویان در تالار انتظار سینما تئاتر کوچک برپا کرده بودند) بیرون آمد، آرام گفت: بالاخره به بار نشست." بی‌شک بخش قابل توجهی از امن و آسایش و اعتبار این روزهای خانۀ ما مدیون صبر و رحمت اوست. روز مصاحبه، پای میز و چای و گفتگویش که نشستیم، دور تا دورمان بود از انواع و اقسام آثار هنری عکس، نقاشی، طراحی، چاپ دستی و... و همگی از خودش و از خودشان و از دور و نزدیک‌های هنرمندان این چند دهه. و احمد عالی لابلای گفتگو، هرجا که ضرورت مثال ایجاب میکرئ – بی¬نیاز از ارجاع به کتاب‌ها – فقط انگشتش را به طرف تابلویی می‌گرفت و نمونه می‌زد.