9

پنجره‌ی عقبی: یک کلمه / مهران مهاجر

عکس "استودیوی" واکر اِوَنز از زیباترین عکس‌هایی است که دیده‌ام. شاید کلمه‌ی زیبا بدترین صفت برای توصیف این عکس باشد...