>> شماره 4

پنجره‌ی عقبی: کولی خفته / محمدعلی بنی‌اسدی

من به خیلی از مکان‌ها راه نیافته‌ام منجمله بسیاری از موزه‌ها که موزه هنر مدرن نیویورک یکی از آنهاست که در آن صورت موفق می‌شدم تابلوی "کولی خفته" را از نزدیک ببینم برای آنکه بدانم رنگ‌های اصلی آن چگونه است زیرا با آنکه تا بحال چاپ‌های متعددی از این تصویر را دیده‌ام هنوز نتوانسته‌ام به یقین برسم که رنگ آبی آسمان آن چگونه رنگی می‌تواند باشد.