16

پنجره‌ی عقبی: میل به عکس شدن / مژده لطفی

عکسی که در پیش روست برای من خاطره‌ای گنگ از یک روز بهاری در سال 58 و در پارک ملت (آریامهر) مشهد را به یاد می‌آورد. در این عکس یکی خندان و دیگری اخمو و عصبانی است...