>> شماره 24

پنجره‌ی عقبی: مردی از تهران / ریچارد رودز

دیدن نقاشی‌های آبستره در بالاترین سطح، آن هم در زیرزمینِ خانه‌ای در مرز شمالیِ شهر تورنتو، منظرۀ غریبی بود. و غریب‌تر، هنرمند خالق آنها: بابک اطمینانی از تهران.