شماره 2

پنجره‌ی عقبی: راز سر به مهر / شهریار توکلی

عکس‌نوشته‌ای از شهریار توکلی.