>> شماره 8

پنجره‌ی عقبی: خاطرات پراکنده / شهریار توکلی

یادداشتی از شهریار توکلی درباره‌ی اثری از فرشید آذرنگ.