6

پنجره‌ی عقبی: جلوه‌های تمدن نو / شهرام جعفری‌نژاد

مطمئناً یکی از مهمترین دلایل جذابیت نقش‌مایه‌های شهری برای نخستین فیلم‌سازان، واقعیت عینی و قابل فهم این فضاها برای ایشان بود. نخستین فیلم‌ها - همچون نخستین عکس‌ها - چیزی بیش از مستندهایی واقعی و زندگی نگارانه نبودند و کوشش چندانی برای بلاغت زیبایی شناختی در آن‌ها دیده نمی‌شد...