شماره 8

پنجره‌ی عقبی: او می‌تواند دوست بدارد / حسین ماهر

یادداشتی از حسین ماهر درباره‌ی نقاشی مودیلیانی.