یک نقاشی از آمادئو مودیلیانی
50,000 ریال – خرید

8

پنجره‌ی عقبی: او می‌تواند دوست بدارد / حسین ماهر

یادداشتی از حسین ماهر درباره‌ی نقاشی مودیلیانی.