شماره 15 پنجره‌ی عقبی: افسوس که کسی باعث و بانیِ دیدن نقاشی‌هایِ استادانی از این دست نشد / احمد امین‌نظر

نگاره‌ای با ابعاد 49*20 سانتیمتر در موزه‌ی «توپ‌کاپی» ترکیه بخشی از یک طومار نگاره‌ی آبرنگ روی ابریشم با زمینه‌ی اُکر، کهربایی که تأکیدهای طلائی دارد. صحنه‌ای هولناک از سبعیّت و درنده‌خویی، چهره جفت دیو- آدم و پاره‌های اسبی سفید، نگون‌بختی که پیکرش نماد زیبایی است...