5

پنجره‌ی عقبی: آه اگر راهی به دریاییم بود! / محمدرضا یکرنگ صفاکار

یادداشتی از محمدرضا یکرنگ درباره‌ی فیلم «آبی» اثر «کریشتف کیشلوفسکی - 1993»