پست مدرنیسم/ پسامدرنیسم

>> شماره 14

پنجره‌ی بسته: پست مدرنیسم (1)

در این شماره و شماره بعد به ارائه بعضی از مهمترین نوشته‌هایی اقدام کرده‌ایم که دستکم بتوانند نقش منابع مهم و پرمایه را برای علاقه‌مندان به مبحث پست مدرنیسم ایفا کنند. و منظر آبرومندی به این حوزه‌ی دستمالی شده بگشایند.

مقالات حوزه‌ی پست مدرنیسم در این شماره:

برای مطالعه‌ی مقاله‌ی «پسامدرنیسم چیست؟» به قلم لیندا هاچن اینجا را کلیک کنید. 

مقاله‌ی «اصالت آوانگارد» به قلم روزالیند کراوس (Rosalind E. Krauss) را از اینجا مطالعه کنید.