مدخل حرفه هنرمند با عکسی از رابرت مپلتورپ
شماره 6

پنجره‌ی بسته: پرتره

...این عکس خیلی قدیمی بود. گوشه‌هایش در اثر چسباندن در داخل آلبوم از بین رفته بود، رنگ قهوه‌ای آن نیز پریده بود و فقط می‌توانست دو کودک را نشان دهد که در انتهای یک پل چوبی – کوچک در یک گلخانه شیشه‌ای که آن روزها باغ زمستانی نامیده می‌شد، با هم ایستاده‌اند. آن موقع (1898) مادرم پنج سال داشت و برادرش هفت سال. برادر به نرده پل تکیه داده بود و دستش را روی آن دراز کرده بود؛ مادرم، کوتاه‌تر از او، کمی عقب‌تر و رو به دوربین ایستاده بود؛ می‌شد احساس کرد که عکاس گفته "کمی جلوتر بیا تا بتوانیم تو را ببینیم"...