مدخل حرفه عکاس

10

پنجره‌ی بسته: واقع‌گرایی در عکاسی

خوانش عکس متکی به بستر معنایی عکس است. بخشی از بستر معنایی عکس، رابطه‌ی عکاسی با واقعیت است. این رابطه به شکل‌های گوناگون، تصور، بررسی، انکار یا تأیید شده است. مثلاً می‌توان به مقالات ادوارد وستون و جان سارکوفسکی (در شماره‌ی پیشین فصلنامه) و یا اندیشه‌های متفاوت‌تر کریستین متز و امبرتو اکو اشاره کرد. پنجره بسته عکاسی حاضر، به این رابطه می‌پردازد.