پرونده ای درباره عکس دستکاری شده و عکاسی دیجیتال و فتومونتاژ
شماره 5

پنجره‌ی بسته: عکس دستکاری شده

یکی دو سه دهه است که انگاره‌های ارزشی در عکس و عکاسی متزلزل شده و عکاسان و هنرمندان در جستجوی افق‌های تازه‌تر، دست به دگردیسی‌های تصویری زده‌اند و بی‌تقید در وفاداری به اصول رسانه، تا هرجا که خواسته‌اند عکس را دگرگون کرده‌اند و با هرچه که خواسته‌اند آن را ترکیب کرده‌اند. به نظر می‌رسد که قلمرو تصویر دیجیتال، تیر خلاص و آرامش‌بخشی برای این افسار گسیختگی باشد. "آیندۀ الکترونیکی همچون از دست رفتن ایمان ما به صداقت تصاویر عکاسی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود".