مدخل حرفه عکاس شماره‌ی ۳ عکس‌های خانوادگی/پنجره‌ی بسته: عکاسی خانوادگی/
شماره 3

پنجره‌ی بسته: عکاسی خانوادگی

عکاسی خانوادگی گرایش دوسویه‌ای در عکاسی است. که از یک سمت به تصاویر پیش پا افتاده و معمول و در عین حال انبوه و گستردۀ خانواده‌ها بازمی‌گردد. از سمت دیگر به تلاشهای خلاق عکاسان نام‌آوری می‌رسد. این گرایش سعی در نزدیک‌سازی این دو قطب دور از هم را داشته‌اند. عکاسانی که مثل (عکس خانوادگی) را از مرتبه‌ی آلبومهای کوچک و مهجور خانوادگی به سطح دیوار نمایشگاه‌ها و صفحات کتاب تاریخ عکاسی ارتقا داده‌اند. در این شماره ضمن تمرکز بر تجربیات خلاق یک عکاس خانوادگی (سالی مان)، پنجرۀ بسته را به مقالاتی اختصاص داده‌ایم که این ژانر را به طور عام و از دریچۀ کوشش‌های آماتوری نگریسته‌اند. یعنی همان ژانری که اهمیت نخستین‌اش در تعداد کثیر و بی‌نهایت تولیدات آن است.

مقالات این بخش:

عکاسی به مثابه‌ی ابزار یکپارچگی به قلم پیر بوردیو

باز – خوانی اتاق روشن به قلم ویکتور برگین

کریستین بولتانسکی؛ آنچه تنها یک مرتبه رخ داده است به قلم مارجوری پرلوف