>> شماره 1

پنجره‌ی بسته: شهر نقره‌ای

كمتر عكاسى را مى‌توانيد بيابيد كه به نوعى در شهر و از شهر عكاسى نكرده باشد. گراهام كلارك در مقاله‌اش، بخش‌هايى از سير تاريخى اين گرايش را در كوشش‌هاى عكاسان سه كلان شهر لندن، پاريس و نيويورك دنبال مى‌كند. جاناتان گرين نيز در مقاله‌اش با تمركز بر عكاسى شهرى آمريكا، به قياس ميان دو عكاس تأثيرگذار «مناظر شهرى» در دهه‌هاى 1960 و 1970 (گرى وينوگراند و لى فريدلندر) پرداخته است. در گوشه‌هاى ديگر اين پنجره به تماشاى آثار و نوشته‌هايى از چند عكاس شهزى در ايران و نيز آثار دهه اخير آندرياس گرسكى (عكاس معاصر آلمانى) مى‌نشينيم. ...