پرونده‌ای با عنوان خوانش عکس در شماره‌ی ۸ حرفه هنرمند

8

پنجره‌ی بسته: خوانش عکس

پنجره بسته حاضر به معنای عکس می‌‎پردازد. یعنی این معنا بجای آنکه از عکس بیرون بیاید به درون عکس و ماهیت آن معطوف است. ویژگی معنادهی عکس است که به مفاهیم ذهنی مخاطبان می‌انجامد و بالعکس. البته قابل ذکر است که برای فهم مقاله ویکتوربرگین ابتدا باید مقاله "تحلیل بلاغی تصویر" به قلم رولان بارت را (در بخش حرفه: هنرمند) خواند.

آنچه در این جستار می‌خوانیم:

در این جستار با سه مقاله‌ی "هنر، شعور متعارف و عکاسی" به قلم ویکتور برگین و برگردان مجید اخگر، متن "زیبایی‌شناسی در عکاسی" به کوشش ویکتور وولن و "خوانش یک عکس" نوشته‌ی امبرتو اکو، کوشیده‌ایم باب بحث خوانش عکس و معنادهی آن را باز کنیم.