پرونده‌ای درباره‌ی هنر آوانگارد و نسبت آن با وضعیت ما
شماره 24

پنجره‌ی بسته: آوانگارد و ما

در فصل آخر شماره 22 مجله، سلسه مقالاتی در مورد هنر آوانگارد به چاپ رسید، که مفهوم آوانگارد را در فرهنگ مدرن غرب مورد تحلیل و بازخوانی قرار می‌داده. تلاش کردیم در ادامۀ بحث‌های آن شماره، نسبت خود با این پدیده را طی مقالاتی که خواهید خواند بکاویم. ...