تصویری از درختان در هنگام گرگ و میش
50,000 ریال – خرید

50

پلکان مهاجرت / ثمیلا امیرابراهیمی

یکی از دلایل اصلی مهاجرت‌، برهم خوردن تعادل نیروهای دافعه و جاذبه در دو کشور مبدأ و مقصد است‌. در کشور زادبومی هرگونه فشاری ممکن است انگیزه حرکت و مهاجرت افراد ‌شود. وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل و شیوع بیماری‌های اِپیدمیک، یا وقوع فجایع انسانی چون جنگ و کشتار و انقلاب از مهم‌ترین دلایل مهاجرت‌های بزرگ‌اند. ...