57

پشت (حاشیه) نویسی در عکس خانوادگی / ملیکا فروزان‌پور، علیرضا نبی‌پور

وقتی در مورد نوشته‌­های همراه عکس خانوادگی صحبت می‌‌شود اولین سؤالاتی که مطرح می‌‌شود این است‌که؛ چرا عکس‌‌های خانوادگی را پشت‌نویسی یا زیرنویسی می­‌کنند؟ چه کسی و برای چه کسانی به این عکس‌­ها نوشته اضافه کرده است؛ به عبارتی تولیدکننده و مصرف‌کننده این متونِ همراه شده با عکس خانوادگی چه کسانی هستند؟