>> شماره 27

پس از مرگ / نیلوفر معترف

این را شارل بودلر سال 1859 یادمان داد. همان اول ِ عکاسی که همه دلشان می‌خواست عکس خودشان را داشته باشند. بودلر فقط از احمق‌ها متنفر نبود. از جمهوری ودموکراسی هم متنفر بود. فقط عکس- دوست‌ها را تحقیر نمی‌کرد. به نظرش می‌آمد جمهوری خوا‌هان به سفلیسی‌ها می‌مانند. فقط به نظرش نمی‌آمد. حکم می‌کرد که همه‌ی ماعلاوه بر سفلیس، خونِ دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی هم در رگهایمان داریم.