13

پس از تماشای عکس‌های ارنست هولستر / روبرت صافاریان

کیفیتی که به هنگام نگاه کردن به عکس‌های باقی مانده از دوران قاجار بیش از همه بیننده را به خود جلب می‌کند، همان کیفیتی است که به طور عام موقع تماشای عکس‌های قدیمی به آدم دست می‌دهد. یک جور حس دلتنگ کننده رویارویی با آدم‌ها مکان‌ها و اشیایی که دیگر نیستند. مکان‌ها و اشیاء، به این سبب که بقایای آن‌ها امروز هم ممکن است باشد و در خانه‌ها یا موزه‌ها ممکن است نگهداری شود، در این میان از اهمیت کمتری برخوردارند و این آدم‌ها هستند که بیشتر از هرچیز مارا به خود جلب می‌کنند...