>> شماره 41

پرسه‌زدن در خیابان‌های خالی / نعما م. روشن

وقتی در آن عصر سرد زمستانی مشهد، در مورد موضوع جدید ویژه‌نامه حرفه: هنرمند صحبت شد، گمان کردم نوشتن در این مورد نباید دشوار باشد. آخَر، بارها در وبلاگم از هم‌نشینی موسیقی و عکس، یا موسیقی و فیلم گفته بودم. ...