50

پرسش «رفتن یا ماندن» برای روشنفکر /‌ هنرمند ارمنی ایران / روبرت صافاریان

مقاله‌ی «پرسش رفتن یا ماندن برای روشنفکر/هنرمند ارمنی ‌ـ ایرانی» نوشته‌ی روبرت صافاریان کوششی است برای پاسخ به این پرسش که مسأله‌ و پی‌آمدهای رفتن یا ماندن برای هنرمند ارمنی‌ ـ ایرانی چگونه مطرح می شود و چه تفاوتی با شکل طرح آن برای دیگر هنرمندان ایرانی دارد؟ روبرت صافاریان در این مقاله با شرح زندگی هنرمندان ارمنی‌ ـ ایرانی بر آن بوده تا تأثیر مهاجرت و فضای هنری جامعه‌ی جدید بر آن‌ها و در مقابل تأثیر جامعه‌ی ایران را بر آن دسته از هنرمندان ارمنی‌ ‌ـ ‌ایرانی مانده در وطن خویش را بررسی کند. او با شرح زندگی هنرمندانی چون آربی آوانسیان، کارگردان مشهور تئاتر ایران و پایه‌گذار یکی از مهم‌ترین گروه‌های تئاتر ایران به نام کارگاه نمایش، لئوناردو آلیشان، خورن و آناهید آرامونی، از نویسندگان مطرح ارمنی، مارکو گریگوریان از تأثیرگذاران مهم بر هنر تجسمی ایران که همگی مهاجرت کردند و یا هنرمندانی همچون زویا پیرزاد نویسنده، و واروژ کریم مسیحی کارگردان سعی داشته تأثیر دوفرهنگی بودن ایرانی و ارمنی را در کارهایشان بررسی کند.