عکسی از غزاله هدایت
50,000 ریال – خرید

50

پرسش “رفتن یا ماندن” برای روشنفکر /‌ هنرمند ارمنی ایران / روبرت صافاریان

پرسش "رفتن یا ماندن" در دستور کار روشنفکر و هنرمند ایرانی است. این پرسش البته از زمان آشنایی ما با غرب و امکان رفت و آمد و احیاناً رحل اقامت افکندن در فرنگ بوده است و امروز بیش از هر زمان دیگری هست. امّا این نوشته کوششی است برای پاسخ به این پرسش که مسأله رفتن یا ماندن و پی‌آمدهای رفتن یا ماندن برای هنرمند ارمنی ـ ایرانی چگونه مطرح می‌شود و چه تفاوتی با شکل طرح آن برای دیگر هنرمندان ایرانی دارد. ...